Aandachtsfunctionaris corona

Corona heeft ons al enige tijd in zijn greep. Dit heeft een behoorlijke impact op de maatschappij, maar zeker ook op zorgorganisaties. Maatregelen veranderen van overheidswege en daarnaast wordt er binnen de zorgorganisatie vaak beleid bepaald door het coronateam. Dit beleid vindt vervolgens zijn weg naar de verschillende afdelingen. De maatregelen moeten daar vertaald worden naar het karakter van de afdeling.

Neem nu bijvoorbeeld een PG afdeling. Een maatregel van het coronateam kan zijn dat hygiëne maatregelen dienen te worden aangescherpt rondom de eetmomenten. Als bewoners gewend zijn om hun bestek te mogen pakken in het restaurant en je laat het bestek liggen, dan kun je praten als brugman, maar zal de gedragsverandering die je wilt zien lastig zijn. Hier is meer maatwerk nodig. En daar is de aandachtsfunctionaris corona voor bedoeld. Deze persoon houdt de laatste updates bij van het interne coronateam, brengt deze structureel onder de aandacht bij collega’s en vertaald maatregelen naar de afdeling.

Voor wie?

Deze training is voor mensen die in hun werk in aanraking komen met beleid omtrent corona en de praktische toepassing daarvan op de afdeling willen vorm geven.

Doel

Onze trainingen zijn maatwerktrainingen. Om je een idee te geven van welke onderwerpen aan bod kunnen komen, geven we hier een voorbeeld van een ééndaagse training:

Voorbeeldtraining

Aan het einde van deze training kun je:

  • Aangeven hoe de samenwerking vorm krijgt met het interne coronateam
  • Beleid van het RIVM in deze samenwerking vertalen naar intern beleid
  • Dit beleid verder vertalen naar wat dat betekent voor de eigen afdeling
  • Collega’s up to date houden op diverse manieren (vergadering, klinische les, enz)
  • Activiteiten ontplooien om het onderwerp levend te houden op je afdeling
  • Voorlichtingsmateriaal maken voor jouw specifieke afdeling
  • Collega’s ondersteunen op dit onderwerp
  • Netwerken met andere aandachtsfunctionarissen die deelnemen aan de opleiding

Leren door doen

In al onze trainingen is een gezonde balans tussen denken en doen.

Fysiek en online

Wij geven deze training momenteel online. We kunnen ook een fysieke variant leveren.


Meer informatie of offerte