Basisopleiding Buurtpreventie

Buurtpreventie is een niet meer weg te denken groot goed. De teams zijn onmisbaar in de wijk, omdat zij bij uitstek de wijk kennen. Leden werken en wonen waar ze hun ronde lopen en dat maakt hen uitermate geschikt voor het opmerken van zaken die buiten het gewone voorkomen, als het gaat over leefbaarheid en veiligheid. Een gedeelte van de training zou dan ook in eerste instantie moeten gaan over de rol van de buurtpreventist in de keten. Dit om alles in perspectief te zetten. Buurtpreventie heeft een signalerende rol. Hoe eerder iets gesignaleerd wordt, hoe beter het is. De betreffende overheidsdienst kan snel op de hoogte worden gebracht als dit nodig zou zijn. Aan de basis van het opereren van het team staat goed communiceren. Hoe zorg je dat je aansluiting hebt bij buurtgenoten zonder belerend te zijn? Hoe vang je signalen van hen op? Op welke wijze ga je om met weerstand of zelfs agressie? En wellicht net zo belangrijk: hoe zorg ik dat datgene wat ik zeg, klopt met wat ik doe? Vervolgens zou het mooi zijn als mensen beter leren signaleren in hun wijk. Echter, als je niet weet wat een appel is, kun je hem niet herkennen. De training zoomt in op hoe criminelen zich in de wijk kunnen gedragen en wat wij daarvan kunnen zien. Als we dit gedrag in een vroeg stadium onderkennen, kunnen we wellicht de situatie in de kiem smoren. Dit doen wij op een praktische en interactieve manier. Nu we weten wat we waarom doen en hoe gedrag te onderkennen, is het belangrijk dit goed te kunnen verwoorden. Hoe geven we de politie bijvoorbeeld een goed signalement? Naast het herkennen en onderkennen van crimineel afwijkende situaties, is het belangrijk de wijk positief tegemoet te treden. Hoe zorg ik er nu voor dat de wijkgenoten het gevoel krijgen dat het team bijdraagt aan de leefbaarheid in de wijk? Wat ga ik daar praktisch mee doen? En hoe cultiveer ik zelfvertrouwen en acceptatie? Zijn er situaties waarin we daadwerkelijk via de gemeentelijke instantie leefbaarheid kunnen verhogen? En hoe gaan we dat dan doen?

Doel

Onze trainingen zijn maatwerktrainingen. Om je een idee te geven van welke onderwerpen aan bod kunnen komen, geven we hier een voorbeeld van een training:

Voorbeeldtraining

Aan het einde van deze training kun je:

  • Aangeven wat je rol is als buurtpreventist
  • Aangeven wat je waar kunt melden m.b.t. je wijk en hoe
  • Aangeven hoe je team georganiseerd is
  • Mensen aanspreken op hun gedrag
  • Vormen van weerstand en agressie herkennen
  • Omgaan met weerstand
  • De-escaleren
  • Eigen spanning herkennen: hoe ga ik hiermee om?
  • Weerbaarheid: stevig staan in lastige situaties
  • Geaccepteerd worden in de buurt, hoe doe je dat?

Voor wie?

Voor mensen die bij de buurtpreventie of wijkpreventie willen komen en een gedegen basisopleiding willen genieten.

Leren door doen

In al onze trainingen is een gezonde balans tussen denken en doen. Voor het doen zetten wij een trainingsacteur in.


Meer informatie of offerte