Downloads

Op deze pagina vind je wat artikelen en handige downloads en links met betrekking tot onze opleidingen. Voel je vrij om ervan te profiteren waar kan.

  • Artikel over “Het crisisontwikkelingsmodel COM 2.0”, van van Agtmaal en van Gool in Nurse Academy GGZ (nummer 2 in 2017). > Download de PDF
  • De checklist Agressie Risico Inschatting Huisbezoek van het FCB. > Download de PDF
  • De richtlijn fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen binnen het onderwijs, van Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) in samenwerking met o.a. het NJi en Stichting School & Veiligheid. > Download de PDF
  • De handreiking veilig fysiek ingrijpen, van GGZ Nederland. > Download de PDF
  • Best practices rondom dwangreductie in de geestelijke gezondheidszorg, van Voskes, Thenissen en Widdershoven. > Download de PDF
  • Eenduidige landelijke afspraken bij agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak. > Download de PDF
  • De aanpak van agressie en geweld Waar let de Inspectie SZW op? > Download de PDF
  • Convenant schoolveiligheid: Een leidraad om samen te werken aan een veilige school. > Download de PDF