Intervisie bij complex gedrag

Soms is een frisse kijk op een cliënt casus een prima idee. Zeker als het over complex gedrag gaat met multi problematiek. Wij bieden jouw team die frisse blik door het inzetten van COM 2.0. COM 2.0 staat voor crisisontwikkelingsmodel 2.0. Het geeft inzicht in de emotie van de cliënt en de emotie van jezelf op basis van gedragsindicatoren, in de ontwikkeling van een crisis. Deze indicatoren zijn gekozen op basis van wetenschappelijke evidentie. Na het vaststellen van de emotie, geeft het model handvatten in wat te doen als deze emotie is vastgesteld. Op deze wijze is complex gedrag overzichtelijk te maken en worden interventies beter onderbouwd. Wij leren het team in de intervisie op een bepaalde manier kijken, zodat deze herhaald kan worden in de toekomst.

Doel

Het inzichtelijk maken van cliënt gedrag op basis van COM 2.0 en de daaruit volgende interventies.

Voor wie?

Voor teams die een frisse kijk nodig hebben op een cliënt casus.

Online trainen?

Deze intervisie geven wij zowel fysiek als online. Aan u de keuze.