Uitgangspunten bij veilig fysiek ingrijpen

In dit hoofdstuk gaan we kijken naar welke uitgangspunten van belang zijn voor het veilig fysiek kunnen ingrijpen.