Training De-escaleren met COM 2.0

Je hebt al jaren training gehad in allerlei modellen van agressie en bent met je team op zoek naar een model waarin je je interventie nog beter kunt afstemmen op emotioneel gedrag? Dan is COM 2.0 een mooie specialisatie voor jouw team. COM 2.0 maakt oplopende spanning en emotie inzichtelijk en geeft aanknopingspunten voor interventies. Stel iemand is boos en verdrietig tegelijk. Enkel met de boosheid aan de slag gaan levert niet het gewenste resultaat op. Maar wat nu als we verdriet als uitgangspunt nemen? Door de kern van het probleem aan te pakken (verdriet als gevolg van teleurstelling), zakt de boosheid als een kaartenhuis in elkaar. Een mooi voorbeeld van hoe COM 2.0 meer gelaagdheid kan aanbrengen in een crisis.

Doel

Onze trainingen zijn maatwerktrainingen. Om je een idee te geven van welke onderwerpen aan bod kunnen komen, geven we hier een voorbeeld van een training:

Voorbeeldtraining

Aan het einde van deze training kun je:

  • (Non) verbaal emotie(s) herkennen
  • Gelaagdheid aanbrengen in de emotie(s) (intensiteit van de emotie)
  • Keuzes maken in welke emotie het best als vertrekpunt te kiezen is
  • Op basis hiervan de-escaleren

Voor wie?

Voor teams die mee willen gaan in de nieuwste trend op het gebied van gedragsbeïnvloeding. Enige ervaring met agressiehantering is gewenst. COM 2.0 is door ons zelf ontwikkeld in samenwerking met Trifier.

Leren door doen

In al onze trainingen is een gezonde balans tussen denken en doen. Voor het doen zetten wij een trainingsacteur in.

Online trainen?

Deze training geven wij zowel fysiek als online. Aan u de keuze.


Meer informatie of offerte