Omgaan met moeilijk en onbegrepen gedrag

“Arie is net verhuisd. Dat moest, omdat hij naar eigen zeggen “niet meer thuis mocht wonen, omdat hij soms wat suf is”. Arie is gediagnosticeerd met dementie, waarbij het thuis wonen geen optie meer is, ook niet met mantelzorg. De nieuwe omgeving is lastig te begrijpen voor Arie. Voor zijn gevoel moet hij ineens vanalles. En er komen de hele tijd vreemde lui in zijn kamer. Als hij midden in de nacht roepend op zoek gaat naar zijn hond (die niet meer bij hem woont), wordt hij aangesproken door een verzorgende die op dat moment werkzaam is. Arie is enorm geprikkeld en verdrietig door het feit dat hij niet verder mag zoeken. Hij scheld de verzorgende uit voor alles wat hij kan bedenken en is een minuut later kwijt wat hij ook weer ging doen.”

Menselijk gedrag ontstaat door een complexe interactie van biologische, psychologische en sociale en fysieke omgevingsfactoren (bio-psycho-sociaal model). In het geval van moeilijk en onbegrepen gedrag kan geagiteerd gedrag ontstaan binnen een of meerdere van deze dimensies, zoals in het voorbeeld hier boven van Arie. Het is dan nodig om vanuit een persoonsgerichte aanpak te gaan kijken naar wat kan werken voor deze persoon. Wij bieden professionals handvatten om dit gedrag in kaart te brengen en hier interventies op te plegen.

Voor wie?

Voor iedereen die te maken heeft in zijn werksituatie met moeilijk en onbegrepen gedrag. Hieronder vallen bijvoorbeeld mantelzorgers, verzorgenden, verpleegkundigen en psychologen.

Doel

Onze trainingen zijn maatwerktrainingen. Om je een idee te geven van welke onderwerpen aan bod kunnen komen, geven we hier een voorbeeld van een ééndaagse training:

Voorbeeldtraining

Aan het einde van deze training kun je:

  • Aangeven wat moeilijk en onbegrepen gedrag is
  • Dit gedrag in kaart brengen
  • Aangeven wat het gedrag van de ander doet met jouw spanning
  • Omgaan met je eigen spanning en die van de ander
  • Aangeven hoe praktische interventies vorm krijgen binnen een persoonsgerichte aanpak
  • Moeilijk en onbegrepen gedrag de-escaleren middels ons crisisontwikkelingsmodel 2.0
  • Gesprekstechniek en lichaamstaal inzetten bij verschillende vormen van psychopathologie
  • Multi-disciplinair samenwerking

 

Leren door doen

In al onze trainingen is een gezonde balans tussen denken en doen. Voor het doen zetten wij een trainingsacteur in.

Online trainen?

Deze training geven wij zowel fysiek als online. Aan u de keuze.