Overvalpreventie training

Steeds vaker worden winkeliers slachtoffer van overvallen, winkeldiefstal, afpersing en agressie. De overvallers gaan daar waar er snel kan worden gescoord met weinig pakkans en weinig verzet. Ze richten zich op tankstations, supermarkten kleinere winkeliers, juweliers. Ze komen snel binnen, gebruiken relatief veel agressie en geweld (vaak ook met wapens) en zijn snel weer weg. De schade bedraagt meestal enkele honderden euro’s en een getraumatiseerde winkelier of winkelbediende. In het ergste geval is er iemand ernstig fysiek gewond of gedood. Wanneer iemand gewond raakt of getraumatiseerd raakt, heeft dit vaak te maken met beperkte beveiliging, het shockeffect en het onvoorbereid zijn. Het trauma kan leiden tot het verlies van arbeidsvreugde, langdurig ziekteverzuim en blijvende arbeidsongeschiktheid. Gezien het kostenaspect en het menselijk leed bewijst dit de noodzaak van training in het omgaan met overval situaties.

Doel

Onze trainingen zijn maatwerktrainingen. Om je een idee te geven van welke onderwerpen aan bod kunnen komen, geven we hier een voorbeeld van een training:

Voorbeeldtraining

Aan het einde van deze training kun je:

  • Aangeven welke risicovolle momenten er zijn tijdens een overval
  • Onderscheid maken in type overvaller
  • Aangeven hoe je eigen spanning oploopt en wat je daaraan kan doen
  • Heb je handvatten om professioneel te handelen.
  • Aangeven wat het belang is van nazorg en hoe dat eruit kan zien

 

Voor wie?

Overval gevoelige bedrijven.

Leren door doen

In al onze trainingen is een gezonde balans tussen denken en doen. Voor het doen zetten wij een trainingsacteur in.

Online trainen?

Deze training geven wij zowel fysiek als online. Aan u de keuze.