Proactive profiling

Proactive Profiling is een in Nederland ontworpen methodiek, die bedoeld is om zo gastvrij mogelijk klanten met kwade bedoelingen eruit te filteren op basis van wetenschap. De methodiek is 10 jaar lang doorontwikkeld in samenwerking met de Nationale Politie. We omschrijven hieronder de situatie voor een kantoorgebouw, maar de methodiek is op allerlei situaties toepasbaar. Kantoren zijn tegenwoordig steeds meer ontmoetingscentra. Dit maakt dat gasten iets van je mogen verwachten op het gebied van gastvrijheid en veiligheid. Het uitgangspunt hierbij is dat elke bezoeker welkom is en zich welkom mag voelen. Omdat niet alle bezoekers een zuivere intentie hebben, is het juist zaak om in het verlengde van de gastvrije beleving van andere gasten, eerstgenoemde bezoekers eruit te kunnen filteren. Dit mag chirurgisch gebeuren, lees zo min mogelijk invasief. Niet alleen voor de andere gasten, maar ook voor de persoon die aan de security questioning wordt onderworpen. Immers, er staat na de signalering nog niets vast, anders dan dat de gesignaleerde persoon meer aandacht behoeft. Het zou dus kunnen dat er een legitiem verhaal volgt en dan wil je niet dat iemand zich in zijn hemd gezet voelt. Kortom, zelfs na het signaleren speelt gastvrijheid een belangrijke rol. Het is daarom niet alleen belangrijk om afwijkend gedrag te constateren, maar ook zaak om goed aan te sluiten bij de emotionele beleving van de gast. Er mag een gelaagdheid zitten in de interventie security questioning, waarbij rekening wordt gehouden met de ander.In de vorm zoals wij hem aanbieden, kunnen we ook nog een stap verder zetten. Wellicht wil je de juiste mensen prikkelen, terwijl andere gasten hier geen hinder van ondervinden. Je maakt dan gebruik van het “spotlight” effect, welke onderzocht is door TNO, om op proactieve wijze te kunnen filteren. Is het wel raak? Hebben we iemand eruit gehaald met slechte intenties? Dan heeft de medewerker voldoende vaardigheden nodig om in alle rust en indien nodig op te schalen en een consequentie door te voeren (afhankelijk van de intentie van de inmiddels ongenode gast). Dit betekent dat complexe communicatie een rol gaat spelen. Ook hier is “zo min mogelijk invasief” een uitgangspunt.

Doel

Onze trainingen zijn maatwerktrainingen. Om je een idee te geven van welke onderwerpen aan bod kunnen komen, geven we hier een voorbeeld van een training:

Voorbeeldtraining

Aan het einde van deze training kun je:

 • Beleid te vertalen naar praktijk
 • Afwijkend gedrag te onderscheiden van gedrag binnen de context
 • Modi operandi in kaart te brengen
 • Afwijkend gedrag te triggeren, zonder dat andere gasten hier last van hebben
 • Op basis hiervan security questioning te kunnen doen
 • Zich bewust te zijn van hun eigen rol en houding als het gaat om gastvrij communiceren
 • Non verbaal gedrag te lezen
 • “Spotlight” gedrag te herkennen
 • Complex gedrag te kunnen herkennen en classificeren
 • Een gastvrije interventie te kunnen plegen op complex gedrag
 • Op te schalen indien nodig

 

Voor wie?

Voor de middelgrote en grote organisaties die proactive profiling op willen nemen in de bedrijfsvoering.

Leren door doen

In al onze trainingen is een gezonde balans tussen denken en doen. Voor het doen zetten wij een trainingsacteur in.