RTGB training

De buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) heeft een officiële opsporingsbevoegdheid, zonder in dienst te zijn van de politie. De bevoegdheden die je nodig hebt voor de opsporing van bepaalde strafbare feiten, verkrijg je door het behalen van het door het Ministerie van Justitie verplicht gestelde diploma BOA.  In je akte van beëdiging die je uitgereikt krijgt, staat de precieze omschrijving van je bevoegdheden en van welke geweldsmiddelen je gebruik mag maken. Dit verschilt namelijk per BOA. Het studieprogramma RTGB bestaat, net als het examen, uit een praktisch en een theoretisch gedeelte. Dit examen moet eenmaal per jaar gehaald worden. Deze heldere cursus zorgt ervoor dat je voorbereid bent op het examen RTGB.

Doel

Het voorbereiden van kandidaten op het examen RTGB in theorie en praktijk.

Voor wie?

BOA’s.

Leren door doen

In al onze trainingen is een gezonde balans tussen denken en doen.