Algemeen

Agressie is een begrip waar veel mensen hun eigen betekenis aan geven. Om met agressie om te kunnen gaan, is het belangrijk om met elkaar een duidelijke betekenis te geven aan het woord agressie. We moeten met elkaar afspreken wat wij onder agressie verstaan zodat we dezelfde taal spreken. Het uitgangspunt bij deze training is: agressie is gedrag en gedrag is communicatie, dus agressie is een vorm van communicatie.