Training Suicidepreventie

Pieter (15) is opgelucht. Voor het eerst in zijn leven durft iemand er over te beginnen. Hij heeft al een hoop gesprekken gevoerd, maar deze hulpverlener durft er ten minste zonder schroom over te praten. Lange tijd heeft hij zich geschaamd voor zijn suícidale gedachten, met als resultaat dat het behoorlijk ging overheersen in zijn leven. Er is nog zeker geen licht aan het einde van de tunnel, maar de eerste stap is gezet. Er zijn meer mensen zoals Pieter. Ook zij verdienen iemand die wil luisteren zonder oordeel, iemand die echt contact maakt. Wij leren in deze training de multidisciplinaire richtlijn uit. Daarbij gebruiken wij de CASE methodiek.

Voor wie?

Hulpverleners die in hun werk te maken krijgen met het thema suïcidaliteit. Er bestaan verschillende varianten van deze training, aangepast aan het opleidingsniveau, de doelgroep waarmee gewerkt wordt en het beroep van de cursisten. Zo beschikken wij over de specialisatie “omgaan met suïcidaliteit bij jeugd”. De training wordt altijd op maat gemaakt voor de betreffende instelling.

Doel

Onze trainingen zijn maatwerktrainingen. Om je een idee te geven van welke onderwerpen aan bod kunnen komen, geven we hier een voorbeeld van een ééndaagse training:

Voorbeeldtraining

Aan het einde van deze training kun je:

  • Aangeven wat een aantal kernbegrippen betekenen rondom suïcide, zoals calamiteit en TS
  • De multidisciplinaire richtlijn praktisch vertalen naar de werkvloer
  • Werken volgens de CASE methodiek
  • De laatste wetenschappelijke inzichten vertalen naar de werkvloer
  • Gesprekstechniek voor de omgang met suïcidale patienten/clienten (ook bij bijzondere doelgroepen)
  • Wettelijke kaders rondom suïcide begrijpen
  • De nazorg bespreekbaar maken binnen je team

 

Leren door doen

In al onze trainingen is een gezonde balans tussen denken en doen. Voor het doen zetten wij een trainingsacteur in. Daarnaast is het mogelijk om binnen dit thema een ervaringsdeskundige haar verhaal te laten doen. Veel cursisten geven aan dat dit een grote meerwaarde heeft.

Online trainen?

Deze training geven wij zowel fysiek als online. Aan u de keuze.