Omgaan met verward gedrag

We horen in de media steeds vaker over mensen met verward gedrag. Ook de politiek horen we regelmatig over dit onderwerp. Verwarde personen zijn mensen die de grip op de situatie waarin ze op dat moment verkeren, dreigen te verliezen. De oorzaak daarvan ligt vaak op het psychische vlak (bijvoorbeeld een psychotische stoornis, verslaving, niet aangeboren hersenletsel, autisme en persoonlijkheidsstoornis). Het verwarde gedrag kan aanleiding geven tot een crisis. Hoe ga je daar nu precies mee om? Daar gaat deze training op in.

Doel:

Onze trainingen zijn maatwerktrainingen. Zeker als het gaat over dit thema. Om je een idee te geven van welke onderwerpen aan bod kunnen komen, geven we hier een voorbeeld van een training:

Voorbeeldtraining:

Aan het einde van deze training kun je:

 • Aangeven wat verwarde personen zijn
 • Heb je achtergrondinformatie opgedaan over veelvoorkomende psychiatrische ziektebeelden zoals:
  • psychotische en schizoïde stoornissen,
  • persoonlijkheidsproblematiek (borderline, anti sociale persoonlijkheid),
  • licht verstandelijke beperking,
  • depressie,
  • niet aangeboren hersenletsel,
  • angststoornissen en
  • dementie
 • Vroegsignalering toepassen op mensen met verward gedrag
 • Inschatting maken van de intensiteit van een crisis
 • Krijg je tips voor het omgaan met mensen met verward gedrag
 • Kritisch kijken naar je professionele houding op dit vlak.
 • Neutraal en invoelend communiceren met een verward persoon door:
  • Contact te maken
  • Ondersteunen
  • Afbakenen
 • Inschatten waar je een hulpvraag kwijt kunt in je netwerk.
 • Een crisiskaart lezen en daarop handelen

 

Voor wie?

Voor iedereen die wil leren omgaan met mensen met verward gedrag, zoals bijvoorbeeld gemeente personeel, personeel van woningcorporaties, zorgbeveiligers en andere beroepsgroepen die hiermee in aanraking kunnen komen. De cursus wordt laagdrempelig gegeven door een ervaren specialist uit de psychiatrie. Samen met hem hebben wij een model ontwikkeld omtrent verward gedrag dat begrijpelijk is en erg handig is in de praktijk.

Leren door doen

In al onze trainingen is een gezonde balans tussen denken en doen. Voor het doen zetten wij een trainingsacteur in.

Online trainen?

Deze training geven wij zowel fysiek als online. Aan u de keuze.