3 tips voor het omgaan met verwarde personen

Wat zijn verwarde personen?

Verwarde personen is eigenlijk een populaire benaming die veel gebruikt wordt door de politie. Zoals bij alle populaire termen, doe je dan dus eigenlijk de mens die het betreft tekort. Een definitie die je er vanuit deze optiek aan zou kunnen verbinden is dat een verward persoon iemand is die “de grip op zijn leven (dreigt) te verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat hij of zij zichzelf of anderen schade berokkent”.  Dat is natuurlijk nogal een rekbaar begrip. Het gaat dan ook niet alleen om mensen met een psychische stoornis. Sterker nog, dit is eigenlijk maar een klein deel van de mensen die dit stempel krijgt. Het gaat vaker over kwetsbare mensen, waarbij sprake is van problematiek op meerdere levenstereinen en met diverse aandoeningen. Te denken valt aan mensen met een verslaving, schulden, dementie of lage suikerspiegel. Wat wel duidelijk is, is dat deze mensen hulp nodig hebben. Hieronder geven we je 3 tips die je kan toepassen bij verwarde mensen die NIET in een crisis verkeren. Het betreft dan mensen die:

  • Zichzelf geen letsel kunnen toebrengen
  • Zich niet in een extreme noodsituatie bevinden
  • Zich niet aanstootgevend gedragen

 

Tip 1

Zorg voor je eigen veiligheid. Lijkt een hele logische, maar sta hier vooral goed bij stil. Heeft iemand iets in zijn handen waar hij zichzelf of een ander mee kan beschadigen? Is de omgeving waar iemand zich bevindt wel veilig genoeg om je daar ook te begeven? Als iemand midden op de snelweg staat, dan is dat natuurlijk niet de meest veilige plek om iemand vanaf te halen. In dat geval is het waarschijnlijk beter om gepaste afstand te houden en 112 te bellen.

 

Tip 2

Luister om te begrijpen. Probeer contact te maken met iemand en uit je zorgen. Luister naar wat de ander te zeggen heeft zonder oordeel, zelfs als het onderwerp van gesprek onsamenhangend is.

 

Tip 3

Probeer iemand richting professionele hulp te bewegen. Probeer te peilen of iemand open staat voor een gesprek met een professional. Op deze wijze kun jij met een gerust gevoel de situatie overdragen.

Zelf een training volgen in het omgaan met verward gedrag?

Dat kan. Je kunt je bij ons inschrijven voor een training omgaan met verward gedrag. Deze is met name bedoeld voor professionals die met dit verwarde gedrag te maken krijgen, maar waarvan het niet de core business is. Bijvoorbeeld mensen die achter de balie werken bij de gemeente, jeugdprofessionals en beveiligers.

 

Meer informatie of offerte